Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line S2015RB

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line S2015RB

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line.

Sauna s rozměry 197,5 x 153,5 cm, součástí sauny jsou kamna KIP 60.www.sauna-levne.cz

69 210 Kč
 

Finska sauna basic line-domácí sauna Basic line S2020B

Finska sauna basic line-domácí sauna Basic line S2020B

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line.

Sauna s rozměry 197,5 x 197,5 cm. Sauna obsahuje kamna KIP 60.www.sauna-levne.cz

68 062 Kč
 

Finská sauna Basic line - domácí sauna S2020RB

Finská sauna Basic line - domácí sauna S2020RB

Finská sauna Basic line - domácí sauna.

Sauna s rozměry 197,5 x 197,5 cm. Sauna obsahuje kamna KIP 60.www.sauna-levne.cz

74 270 Kč
 

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1515B

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1515B

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1515B.Sauna má rozměry 153,5 x 153,5 cm. Sauna obsahuje kamna KIP 60.www.sauna-levne.cz

51 348 Kč
 

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1515RB

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1515RB

Finská sauna Basic line - domácí sauna.

Sauna má rozměry 153,5 x 153,5 cm. Sauna obsahuje kamna KKIP 60.www.sauna-levne.cz

57 514 Kč
 

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line S1812B

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line S1812B

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line.

Sauna o rozměrech 180 x 120 cm. Sauna obsahuje kamna D36.www.sauna-levne.cz

52 028 Kč
 

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line S2015B

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line S2015B

Finska sauna basic line-domáci sauna Basic line.

Sauna má rozměry 197,5 x 153,5 cm. Sauna se dodává s kamny KIP 60.

62 991 Kč
 

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1215

Finská sauna Basic line - domácí sauna S1215

Sauna má rozměry 125 x 153,5 cm. Sauna obsahuje kamna KIP 3,6.www.sauna-levne.cz

45 598 Kč